Jonna Johansson
Contemporary painter

Jonna Johansson is a visual artist based in Helsinki. She has studied at the University of Brighton, England (BA) and Finnish Academy of Fine Arts in Helsinki, MFA (Painting department).


Johansson works mostly with paintings and her works have been exhibited at several exhibitions in Finland as well as other places in the world.


Jonna Johansson deals with humanity on a large scale in her works. She takes a stand on global phenomena by means of her paintings and installations. The final work is a versatile discussion of content and visual splendour.
Her works can be interpreted from different points of view. Johansson paints the everyday realism, even its reverse side, either as it is or covered in a pastel dream.


She uses oil, acrylic and alkyd paints, and her clear forms and bold colours relate to fantasies. Johansson's works are aesthetically wonderfull, and her works capture the viewer easily due to the powerful use of colour and brush.

 

Jonna Johansson, Kuvataiteen maisteri, Kuvataideakatemia, maalaustaiteen osasto.

Käsittelen teoksissani ihmisyyttä laajasti maalauksen ja maalausinstallaation keinoin. Kiinnostukseni ihmisyyden teemoihin muodostuu
yleensä omasta henkilökohtaisesta kokemuksestani.
Työskentelylleni on tyypillistä teemakohtaiset projektit tai teossarjat.

Lähtökohtana oleva henkilökohtainen itsetutkiskelu etääntyy taiteellisen prosessin edetessä ja valmistuessa, näin ollen taiteen merkitys saavuttaa monimuotoisempia tasoja katsojalle. Maalauksissani vuorottelevat spontaani voimakas ilmaisutapa ja tarkkaan mietityt kompositiot. Tärkeä elementti on voimakas tunteen ilmaisu.
Vuosien työskentelyn aikana itselleni ominaisiksi materiaaleiksi ovat valikoituneet öljy sekä akryyli- ja alkydimaalit.


Pidän jännitteestä, joka syntyy käyttämällä sekä pensselityöskentelyä että spontaania roiske- ja lusikkatekniikkaa samalla maalauspinnalla.
Alkydimaaleissa minua kiehtoo niiden työstömahdollisuudet esimerkiksi roiskemaalaustekniikka sekä struktuuri ja erityisesti alkydimaali rinnastettuna akryylin ja tai öljyn kanssa.


Maalausinstallaatioissa olen laajentanut maalauksiani kehyksissä olevien maalausten ulkopuolelle, ja yleisesti ottaen teoksissani voi nähdä myös viitteitä pop taiteeseen.